Alvic IP04 System

IP04 System™

  • Automatització: tot el que necessites per complir amb la normativa MI-IP04 a la teva estació de servei desatesa. 
  • Productivitat: integració automàtica per unificar processos i optimitzar recursos, gràcies a la presència d’un sistema Alvic a la unitat de subministrament.
  • Control: gestiona alarmes, tècniques i maniobres. Aturada i reinici, control de bombes, fuites, botó d’emergència, etc.
Disponible a — Espanya

Sistema immòtic

Controla la instal·lació desatesa de la unitat de subministrament.

 

Supervisió de gran cabal

Permet l’autorització i supervisió dels subministraments de més de 75 litres/3 minuts des de la CRA.

 

Mòduls amb sistema Alvic

Connexió amb l’assortidor. Reinici remot del targeter, concentrador i router. Detecció de fallades d’alimentació amb el SAI.

Certificacions

Espanya

  • Instrucció tècnica MI-PI-04

Més informació

Per a més informació sobre el producte podeu descarregar la fitxa, contactar amb nosaltres o sol·licitar una visita comercial.